Ponad 2000 Produktów

Zniżki Ilościowe

k.madejczyk@allbag.pl

5% Rabatu

Na Pierwsze Zamówienie

ALLBAGWITA

Dlaczego Dzień Dziecka obchodzimy 1 czerwca? Odpowiadamy!

Dlaczego Dzień Dziecka obchodzimy 1 czerwca? Odpowiadamy!

Adrian Koźlik |

Dzieciństwo to wyjątkowy okres w życiu człowieka. Rolą dorosłych w tym niezwykłym czasie jest docenianie oraz ochrona dzieciństwa, zapewniając młodszym pokoleniom bezpieczeństwo, miłość, wsparcie i odpowiednią opiekę. Pozwalając dzieciom rozwijać swoje umiejętności i pasje, budować relacje społeczne, kształtować swoją tożsamość i czerpać radość z prozaicznych rzeczy.

Jeśli dzieci teraz tworzą symboliczny zamek z piasku, my powinniśmy chronić go przed falami i negatywnymi czynnikami zewnętrznymi, pozwalając im stworzyć solidne fundamenty przyszłego świata, który wkrótce będą kreować.

Pochwała dzieciństwa, czyli Międzynarodowy Dzień Dziecka

dzień dziecka prezentyDzień Dziecka jest obchodzony na całym świecie jako specjalne święto dedykowane dzieciom. Jego podstawowym założeniem, jest podkreślenie ważności dzieciństwa oraz przypomnienie społeczeństwu o potrzebach i prawach najmłodszych. Dzień Dziecka jest również okazją do refleksji nad tym, jakie wyzwania stoją przed dziećmi na całym świecie i jak możemy wspierać ich rozwój, edukację i ochronę. To także moment, aby przypomnieć o konieczności przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i zapewnienia im bezpiecznego i szczęśliwego dzieciństwa.

W wielu krajach, w tym w Polsce, Dzień Dziecka przypada na 1 czerwca. Istnieje kilka powodów decydujących o słuszności właśnie tego terminu. Pierwszym powodem jest fakt, że 1 czerwca został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Dziecka przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W 1954 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ zaleciło, aby wszystkie państwa obchodziły Dzień Dziecka w celu promowania dobrobytu dzieci i zwrócenia uwagi na ich prawa.

Kolejnym powodem jest historia samego 1 czerwca. Data ta jest związana z wydarzeniami, które miały miejsce w Czechosłowacji w 1950 roku. Wtedy to Związek Nauczycielstwa Czechosłowackiego zaproponował, aby dzień 1 czerwca został ogłoszony Dniem Dziecka. Początkowo był to dzień dedykowany dzieciom potrzebującym pomocy, ale szybko przekształcił się w ogólnokrajowe święto dla wszystkich dzieci. Pomysł ten zyskał popularność i rozprzestrzenił się na inne kraje.

Trzeci powód o słuszności wyboru pierwszego dnia czerwca jest najprawdopodobniej najprzyjemniejszy dla samych jubilatów. Dzień dziecka bowiem zbiega się z początkiem lata i jest zapowiedzią zbliżających się wakacji. Pozwala jednocześnie na organizację licznych festynów czy imprez plenerowych, organizowanych dla dzieci przez szkoły, przedszkola czy lokalne społeczności.

Dekalog praw i wolności dzieci

Deklaracja Praw Dziecka to dokument uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 1959 roku. Stanowi podstawę dla ochrony praw i wolności wszystkich dzieci na całym świecie. Składa się z 10 zasad dotyczących praw i wolności dzieci, zawartych w Deklaracji Praw Dziecka:

 • 1. Prawo do równości: Każde dziecko ma prawo do równego traktowania bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, pochodzenie społeczne, niepełnosprawność czy jakąkolwiek inną cechę.
 • 2. Prawo do specjalnej ochrony: Dzieci wymagają szczególnej ochrony i troski ze strony rodziców, opiekunów, społeczeństwa i państwa, aby zapewnić im zdrowy rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i intelektualny.
 • 3. Prawo do nazwiska i obywatelstwa: Każde dziecko ma prawo do posiadania imienia, nazwiska i obywatelstwa oraz prawa do poznania swoich rodziców i dołączenia do rodziny.
 • 4. Prawo do opieki zdrowotnej: Dzieci mają prawo do najwyższego możliwego poziomu opieki zdrowotnej i do korzystania z usług medycznych, które są niezbędne do zachowania ich zdrowia i dobrej kondycji fizycznej.
 • 5. Prawo do edukacji: Każde dziecko ma prawo do edukacji, która powinna być bezpłatna, obowiązkowa i dostępna dla wszystkich. Edukacja powinna promować rozwój pełnego potencjału dziecka i przygotować je do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie.
 • 6. Prawo do odpoczynku i rekreacji: Dzieci mają prawo do wypoczynku, zabawy, rekreacji i udziału w działalnościach kulturalnych i artystycznych, które są istotne dla ich zdrowego rozwoju i dobrej jakości życia.
 • 7. Prawo do ochrony przed przemocą: Każde dziecko ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy, zarówno fizycznej, psychicznej, jak i seksualnej. Powinno być chronione przed wyzyskiem, maltretowaniem, brutalnością i wszelkimi innymi formami złego traktowania.
 • 8. Prawo do ochrony przed wykorzystywaniem: Dzieci mają prawo do ochrony przed wszelkimi formami wykorzystywania, takimi jak praca dzieci, handel ludźmi, prostytucja i wszelkie inne nielegalne działania związane z dziećmi.
 • 9. Prawo do swobody myśli, sumienia i wyrażania swoich poglądów: Dzieci mają prawo do wyrażania swoich poglądów, myśli i przekonań zgodnie z ich wiekiem i dojrzałością. Powinny mieć możliwość udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących ich samych, w miarę jak stają się starsze.
 • 10. Prawo do ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji: Każde dziecko ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji, włączając w to dyskryminację ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, niepełnosprawność, religię, pochodzenie społeczne czy jakąkolwiek inną cechę. Dzieci powinny być traktowane sprawiedliwie i równo we wszystkich dziedzinach życia.

Wszystkie 10 zasad dotyczących praw i wolności dzieci stanowi fundament Deklaracji Praw Dziecka i ma na celu zapewnienie ochrony, wsparcia i dobrobytu wszystkim dzieciom na całym świecie.

Obchody Dnia Dziecka na świecie

Co kraj to obyczaj dlatego termin świętowania Dnia Dziecka, a także jego forma różni się w zależności od terenu, na jakim owo świętowanie występuje.

dzień dziecka prezentyPrzygotowaliśmy dla Was przegląd najciekawszych zwyczajów związanych z Dniem Dziecka w różnych zakątkach świata:

 • Indie Dzień Dziecka ustanowiły 14 listopada, czyli w dzień urodzin ich pierwszego premiera działającego na rzecz dzieci Jawaharlala Nehru. Tego dnia organizowane są liczne przedstawienia, konkursy i imprezy. Dzieciom wręczane są prezenty i składane życzenia.
 • Filipiny poświęcają na świętowanie Dnia Dziecka cały miesiąc.
 • Niemieckie dzieci mają to szczęście, że okazja do świętowania trafia im się aż dwa razy w roku, zarówno 1 czerwca, jak i 20 września. Związane jest to z wydarzeniami historycznymi i obchodzeniem Dnia Dziecka na wschodzie i zachodzie kraju jeszcze przed upadkiem ZSRR.
 • Francja i Włochy świętują najwcześniej, bo już 6 stycznia, choć znany nam Dzień Dziecka bardziej obchodzony jest tam jako Dzień Rodziny. Częścią świętowania jest uroczysta rodzinna kolacja, po której dzieci otrzymują prezenty i słodycze. Dzieciom tego dnia zakłada się na głowy papierowe korony i spełnia wszystkie zachcianki.
 • Turcja Dzień Dziecka świętuje 23 kwietnia, który jednocześnie jest dniem odzyskania przez Turcję suwerenności. Wśród obchodów dnia najmłodszych największą popularnością cieszy się malowanie twarzy i puszczanie latawców.
 • Japonia dziecięce świętowanie rozdzieliła na dwa odrębne dni. Chłopcy Dzień Dziecka obchodzą 3 marca i tego dnia w ogrodach wieszane są papierowe ryby będące symbolem rodziny i młodych mężczyzn mających się w przyszłości stać jej głową. Dziewczynki na swój Dzień Dziecka muszą czekać do 5 maja, który jednocześnie nosi miano Święta Lalki.
 • Paragwaj organizując Dzień Dziecka, sięga do swej mrocznej i krwawej historii. 16 sierpnia, którego obchodzony jest dzień dziecka, ma upamiętniać krwawą bitwę pod Acosta Nu, mającą miejsce podczas wojny paragwajskiej, w której czasie zginęła większość dzieci i młodych mężczyzn. Przez historyczny charakter dnia obchody Dnia Dziecka są tam bardziej wzniosłe niż w innych częściach świata.

Jeśli chcesz wiedzieć, co kupić dzieciom na Dzień dziecka, to kliknij tutaj i poznaj ciekawe propozycje!

Chcąc zadbać o świat, zadbaj o dzieci!

Dzieci są przyszłością świata i to one będą tworzyć rzeczywistość, w której przyjdzie nam się zestarzeć. Pozwólmy im czerpać beztroską radość z dzieciństwa, rozwijając ich pasje na co dzień, nie tylko w Dzień Dziecka.

Zostaw komentarz