Ponad 2000 Produktów

Zniżki Ilościowe

k.pietrusa@allbag.pl

5% Rabatu

Na Pierwsze Zamówienie

ALLBAGWITA

Kto i kiedy może liczyć na wakacje kredytowe 2024? Sprawdź!

wakacje kredytowe

Tomasz Woźniak |

Wakacje kredytowe to program rządowy, który daje kredytobiorcom hipotecznym możliwość czasowego zawieszenia spłaty rat kredytu. To atrakcyjna opcja, zwłaszcza w czasach wysokich stóp procentowych i rosnących kosztów życia. Ale czy każdy może z niej skorzystać? Jakie są warunki otrzymania tej pomocy i jak ją prawidłowo wykorzystać? W tym artykule dokładnie wyjaśniamy, kiedy można liczyć na wakacje kredytowe w 2024 roku.

Czym są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to tymczasowe zawieszenie spłaty raty kredytu hipotecznego. Oznacza to, że przez określony czas nie musisz płacić kapitału ani odsetek od swojego kredytu. Zamiast tego, te przesunięte raty zostają doliczone do końca okresu spłaty kredytu, wydłużając go o czas wakacji.

Ważne jest, aby pamiętać, że wakacje kredytowe nie są umorzeniem długu. Cały kredyt i tak trzeba będzie spłacić, tyle że rozłożony na dłuższy okres. Korzyść płynie stąd, że przez kilka miesięcy nie obciążasz swojego budżetu comiesięczną ratą.

Dla kogo wakacje kredytowe w 2024 roku?

Prawo do skorzystania z wakacji kredytowych w 2024 roku mają kredytobiorcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • Posiadają kredyt hipoteczny w złotówkach zaciągnięty przed 1 lipca 2022 roku.
 • Wartość tego kredytu nie przekracza 1,2 miliona złotych.
 • Rata kredytu stanowi więcej niż 30% średnich dochodów gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy.
 • Kredyt musi być spłacany jeszcze minimum 6 miesięcy po dacie zawieszenia rat.

Dodatkowo, jeśli kredytobiorca utrzymuje co najmniej trójkę dzieci, kryterium 30% dochodu na ratę nie obowiązuje.

Kiedy można skorzystać z wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe w 2024 roku będą możliwe do uzyskania w dwóch okresach:

 1. Od 1 czerwca do 31 sierpnia - możliwość zawieszenia 2 rat kredytu.
 2. Od 1 września do 31 grudnia - możliwość zawieszenia kolejnych 2 rat kredytu.

Łącznie kredytobiorca może więc zawiesić spłatę 4 rat w ciągu 2024 roku. Ustawa precyzuje, że zawieszenie spłaty następuje automatycznie z dniem doręczenia wniosku do banku.

Jak liczyć dochód do wakacji kredytowych?

Kluczowym warunkiem skorzystania z wakacji kredytowych jest przekroczenie 30% dochodu gospodarstwa domowego przez ratę kredytu. Ale jak dokładnie obliczyć ten wskaźnik?

Zgodnie z ustawą, podstawą jest średni dochód netto z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Wlicza się tu wszystkie źródła dochodów domowników, takie jak:

 • Wynagrodzenie z etatu
 • Dochody z działalności gospodarczej (po potrąceniu kosztów, składek i podatków)
 • Emerytury i renty
 • Świadczenia rodzinne (z wyłączeniem 500+)
 • Dochody z najmu czy inwestycji

Z dochodu należy odjąć koszty ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz alimenty płacone na rzecz innych osób. Uzyskaną kwotę dzielimy przez 3, aby otrzymać średni miesięczny dochód netto.

Następnie porównujemy tę wartość z wysokością raty kredytu. Jeśli rata przekracza 30% średniego dochodu, kredytobiorca spełnia kryterium dochodowe do wakacji kredytowych.

Jak bank sprawdza dochody?

Wnioskując o wakacje kredytowe, nie musisz dostarczać żadnych zaświadczeń o dochodach. Zamiast tego składasz oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji.

Bank nie weryfikuje Twoich dochodów na etapie złożenia wniosku. Przyjmuje deklarację, a ewentualna weryfikacja może nastąpić dopiero później, np. podczas ubiegania się o kolejny kredyt.

Pamiętaj, aby rzetelnie oszacować Twoje dochody, ponieważ złożenie fałszywego oświadczenia grozi poważnymi konsekwencjami.

Przykład obliczenia wskaźnika Raty do Dochodu (RdD)

Aby lepiej zrozumieć, jak wygląda praktyczne obliczenie wskaźnika RdD, przeanalizujmy przykład:

Rodzina dwuosobowa, w której:

 • Mąż zarabia 4000 zł netto na etacie
 • Żona prowadzi działalność gospodarczą i osiąga 5000 zł dochodu netto
 • Rata kredytu hipotecznego wynosi 3600 zł

Dochód netto gospodarstwa domowego w ostatnich 3 miesiącach:

 • Marzec: 4000 zł (mąż) + 5000 zł (żona) = 9000 zł
 • Kwiecień: 4000 zł (mąż) + 4000 zł (żona) = 8000 zł
 • Maj: 4000 zł (mąż) + 4000 zł (żona) = 8000 zł

Średni miesięczny dochód netto = (9000 + 8000 + 8000) / 3 = 8333 zł

Wskaźnik Raty do Dochodu (RdD) = 3600 zł / 8333 zł = 43,2%

Ponieważ wskaźnik RdD przekracza 30%, rodzina spełnia kryterium dochodowe do wakacji kredytowych.

Wakacje kredytowe a ocena zdolności kredytowej

Jednym z najczęstszych pytań dotyczących wakacji kredytowych jest ich wpływ na zdolność kredytową. Czy skorzystanie z tego programu może zaszkodzić naszej przyszłej ocenie w oczach banków?

Według informacji otrzymanych bezpośrednio od instytucji finansowych, sama informacja o korzystaniu z wakacji kredytowych nie powinna negatywnie wpływać na ocenę zdolności kredytowej. Banki raportują ten fakt do BIK, ale nie jest on traktowany jako opóźnienie w spłacie.

Co więcej, informacja o zawieszeniu spłaty jest oznaczana w raporcie BIK specjalną adnotacją, która wyjaśnia przyczynę. Dlatego skorzystanie z wakacji kredytowych nie powinno mieć niekorzystnego wpływu na Twoją ocenę w przyszłości.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Aby skorzystać z wakacji kredytowych, musisz złożyć wniosek do banku, w którym masz kredyt hipoteczny. Wniosek ten możesz przesłać:

 • W formie papierowej - pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do placówki banku
 • Elektronicznie - e-mailem lub przez system bankowości internetowej

Wniosek powinien zawierać podstawowe informacje, takie jak:

 • Twoje dane
 • Dane kredytodawcy
 • Numer umowy kredytowej
 • Wskazanie okresu, na który wnioskujesz o zawieszenie spłaty
 • Oświadczenie, że kredyt dotyczy nieruchomości na własne potrzeby mieszkaniowe
 • Oświadczenie o spełnieniu warunku dochodowego lub posiadaniu co najmniej trojga dzieci

Bank ma 21 dni na potwierdzenie otrzymania wniosku i przekazanie informacji o okresie zawieszenia spłaty oraz ewentualnych kosztach ubezpieczeń.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Zgodnie z ustawą, wnioski o wakacje kredytowe w 2024 roku można składać od 1 do 31 maja. Jest to termin ustawowy, choć banki mogą rozpocząć przyjmowanie wniosków nieco później, po wejściu w życie przepisów.

Pamiętaj, że zawieszenie spłaty następuje automatycznie z dniem doręczenia wniosku do banku. Oznacza to, że nawet jeśli Twój wniosek wpłynie pod koniec maja, to i tak będziesz mógł skorzystać z wakacji już od 1 czerwca.

Koszty związane z wakacjami kredytowymi

Korzystając z wakacji kredytowych, nie płacisz kapitału ani odsetek od kredytu w okresie zawieszenia. Musisz jednak ponosić koszty ubezpieczeń powiązanych z umową, takich jak:

 • Ubezpieczenie nieruchomości
 • Ubezpieczenie na życie
 • Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Wysokość tych opłat bank poda Ci w potwierdzeniu otrzymania wniosku. Pamiętaj, że będziesz je ponosić przez cały okres wakacji, czyli przez 4 dodatkowe miesiące.

Jak wykorzystać oszczędności z wakacji kredytowych?

Kwota, którą zaoszczędzisz dzięki wakacjom kredytowym, może być sporym zastrzykiem gotówki w Twoim budżecie. Jak najlepiej wykorzystać te pieniądze?

Oto kilka możliwych scenariuszy:

 1. Nadpłata kredytu - Możesz przeznaczyć zaoszczędzone środki na jednorazową lub comiesięczną nadpłatę kredytu. To pozwoli Ci skrócić okres spłaty lub obniżyć wysokość rat.

 2. Inwestycje - Jeśli nie potrzebujesz tych pieniędzy na bieżące wydatki, możesz je zainwestować, np. w fundusz inwestycyjny czy lokatę. Dzięki temu Twoje oszczędności będą pracować i przynosić dodatkowy dochód.

 3. Podreperowanie budżetu - Jeśli Twoja sytuacja finansowa jest napięta, możesz po prostu wydać te pieniądze na bieżące potrzeby, np. na spłatę innych zobowiązań czy pokrycie nieplanowanych kosztów.

Niezależnie od tego, jak zdecydujesz się wykorzystać oszczędności, pamiętaj, że wakacje kredytowe to dobra okazja, by poprawić swoją sytuację finansową. Warto więc dobrze przemyśleć, co zrobisz z tymi pieniędzmi.

Przykłady obliczeń korzyści z wakacji kredytowych

Aby lepiej zobrazować, jak można wykorzystać wakacje kredytowe, przeanalizujmy kilka konkretnych przykładów.

Załóżmy, że masz kredyt hipoteczny na kwotę 400 000 zł, ze spłatą w 240 ratach (20 lat) i oprocentowaniem 7,5% w skali roku. Twoja aktualna rata to 2 800 zł.

Jeśli skorzystasz z 4 miesięcznych wakacji kredytowych, będziesz mógł zaoszczędzić:

 • 11 200 zł (4 x 2 800 zł) na samej racie
 • Dodatkowo oszczędzisz około 1 300 zł na odsetkach

Łącznie daje to 12 500 zł oszczędności. Jak możesz je wykorzystać?

 1. Nadpłata co miesiąc - Jeśli te 12 500 zł przeznaczyłbyś na comiesięczną nadpłatę, skróciłbyś okres kredytowania o 14 miesięcy. Twoja nowa rata wynosiłaby 2 650 zł.

 2. Jednorazowa nadpłata - Dokonując jednorazowej nadpłaty 12 500 zł po wakacjach, skróciłbyś okres spłaty o 12 miesięcy. Twoja rata nadal wynosiłaby 2 800 zł.

 3. Inwestycje - Gdybyś zainwestował te 12 500 zł z wakacji kredytowych, przy 6% stopie zwrotu rocznie, po 20 latach uzyskałbyś kwotę ok. 35 000 zł.

Jak widać, mądrze wykorzystane wakacje kredytowe mogą przynieść wymierne korzyści finansowe. Warto więc przeanalizować Twoją sytuację i wybrać najkorzystniejszy scenariusz.

Zostaw komentarz